Truri “psikopat” i ndryshëm nga ai shëndetshëm

Nga admin https://www.kapsit.com

Ata persona që janë klasifikuar si psikopatë shfaqin ndryshim si në nivelin strukturor ashtu dhe në nivelin funksional në zona cerebrale të rëndësishme për pjesën emotive dhe të ndjeshmërisë, me pak fjalë kapaciteti që percepton ndjenjat është shumë i ndryshëm.
Duhet të jeni të kyçur për ta dërguar këtë mesazh tek miqt. Nuk keni llogari ende ? bashkohuni me ne tani , dhe sigurisht është falas!
Duhet të jeni të kyçur për ta dërguar këtë mesazh tek grupi. Nuk keni llogari ende ? Bashkohuni me ne tani , dhe sigurisht është falas!

Login Në My Site

Nuk keni llogari ende? Bashkohuni me ne, është falas!