BERZH: Shqiptarët konsumojnë më pak ushqime

Nga toni https://www.kapsit.com

Përfaqësuesi i BERZH-it në Tiranë tha se kjo krizë ka ndikuar në buxhetet e 60 % familjeve shqiptare e rrjedhimisht edhe në jetesën e tyre, duke ulur ndjeshëm edhe konsumin e mallrave ushqimorë.
Duhet të jeni të kyçur për ta dërguar këtë mesazh tek miqt. Nuk keni llogari ende ? bashkohuni me ne tani , dhe sigurisht është falas!
Duhet të jeni të kyçur për ta dërguar këtë mesazh tek grupi. Nuk keni llogari ende ? Bashkohuni me ne tani , dhe sigurisht është falas!

Login Në My Site

Nuk keni llogari ende? Bashkohuni me ne, është falas!